Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

– Mieszkań
– Domów jednorodzinnych
– Budynków Wolnostojących
– Domków letniskowych
– Budynków w budowie
Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi jak np. powodzią, pożarem, przepięciem, eksplozję. Można je również rozszerzyć o kradzież, dewastację oraz odpowiedzialność OC.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe.

AC– Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne. Dzięki niemu możesz otrzymać środki finansowe gdy to Ty jesteś sprawcą kolizji bądź gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe. Chroni także przed kradzieżą i działaniem sił przyrody jak np. pożar, powódź.

NNW– Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie Dobrowolne, obejmuje kierowcę i podróżujących z nim pasażerów.

ASSISTANCE – Ubezpieczenie dobrowolne – występuje w wielu wariantach. Dzięki niemu bezpłatnie wezwiesz pomoc drogową, naprawisz samochód na miejscu wypadku lub będziesz miał zapewnione holowanie do domu.

 

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

– Ubezpieczenia nieruchomości (od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji)
– Ubezpieczenie mienia (od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji)
– OC (Odpowiedzialności Cywilnej) – zawodowe oraz życiowe
– Flot pojazdów
– Ubezpieczenia grupowe – życiowe, zdrowotne
– Ubezpieczenia transportowe (OC przewoźnika, Cargo)

 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Świadczenie zostanie wypłacone z tytułu:

– Śmierci (zabezpieczenie bliskich)
– Ciężkiego zachorowania
– Trwałego uszczerbku na zdrowiu
– pobytu w szpitalu
– urodzeniu się dziecka
– śmierci bliskich

 

UBEZPIECZENIA PODRÓŻY

– Ubezpieczenie kosztów leczenia

– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

– Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– Ubezpieczenie narciarskie

– Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego

– Ubezpieczenie uprawianie sportów podwyższonego ryzyka i ekstremalnych

– Ubezpieczenie pracy zagranicą