Ubezpieczenia na życie i podróżne

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

 

Najczęściej ubezpieczamy swój majątek, a nie chronimy tego co najcenniejsze – zdrowia i życia. Zwykle odkładamy tę decyzję na później –  bo jesteśmy młodzi i zdrowi. Warto jednak zadać sobie samemu pytanie:

Czy moja Rodzina poradzi sobie finansowo jeśli mnie zabraknie?

 

Czy moje oszczędności wystarcza na leczenie, rehabilitację jeśli będę miał wypadek, lub poważnie zachoruje?

 

Masz kredyt hipoteczny – co w sytuacji jeśli stan zdrowia nie będzie pozwalał Ci pracować?

 

Ubezpieczenie na życiezapewnia ochronę dla Ciebie i Twoich Najbliższych.

Można rozszerzyć je o dodatkowe umowy które zapewnią ochronę np:

 • ciężkiego zachorowania
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • pobytu w szpitalu
 • urodzeniu się dziecka
 • śmierci bliskich

Powiedz nam o Kogo chcesz zadbać,  a My znajdziemy dla Ciebie odpowiednie ubezpieczenie. Masz polisę na życie – sprawdź czy kwoty na jakie jesteś ubezpieczony wystarczająco zabezpieczają Ciebie i Twoich Najbliższych.

 

UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

 

Wymarzone urlop mogą zepsuć nieprzewidziane zdarzenia. Zaginiony bagaż, choroba dziecka po kilku dniach pobytu, złamana ręka na stoku?

Jeśli wybierasz się za granicę musisz być świadomy, że obecnie polskie ubezpieczenie zdrowotne, które posiadamy w NFZ nie uprawnia do pełnej opieki zdrowotnej za granicą, lecz jedynie do podstawowych świadczeń.

Każde państwo posiada własne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W większości państw należy opłacić część kosztów za uzyskane świadczenia zdrowotne bądź też pokryć pełne koszty uzyskanych świadczeń, a następnie starać się o ich całkowity lub częściowy zwrot.

Ubezpieczenia podróżne to:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie narciarskie
 • ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego
 • ubezpieczenie uprawianie sportów podwyższonego ryzyka i ekstremalnych
 • ubezpieczenie pracy za granicą

Sprawdź wybierając się na urlop jakie sumy ubezpieczenia ma Twoja polisa podróżna.