Ubezpieczenia dla firm

Powiedz nam co jest dla Ciebie ważne, czego się obawiasz a my postaramy dopasować ofertę ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej firmy. Prowadzisz sklep, obawiasz się pożaru, włamania, kradzieży i strat finansowych, a może jesteś lekarzem, architektem, instruktorem  i potrzebujesz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dobrze dobrane ubezpieczenie może uratować Twój Biznes i Ciebie przed poważnymi kłopotami.

Ubezpieczymy majątek Twojej firmy:

  • lokal
  • witryny
  • budynki,
  • samochody
  • wyposażenie
  • maszyny
  • środki obrotowe

od zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź, zalanie, dewastacja kradzież a nawet szkody wyrządzone przez osoby przez Ciebie zatrudnione.

Posiadasz flotę samochodów? Składka za takie ubezpieczenia jest o wiele korzystniejsza w porównaniu z ubezpieczaniem każdego samochodu oddzielnie.

Możesz również ubezpieczyć Odpowiedzialność Cywilną  związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń.

Ubezpieczenia firmowe można uzupełniać o wiele klauzul dostosowanych do specyfiki Twojej działalności.