Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi jak np. powodzią, pożarem, przepięciem – można rozszerzyć je o kradzież, dewastację i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Assistance – pomoc drogowa.

Ubezpieczenia
dla firm

Ubezpieczenia majątku firmy, samochodów firmowych, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Właścicieli i Pracowników.

Ubezpieczenia na życie i podróżne

Ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży. Ubezpieczenia na życie – zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci, zabezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania, rehabilitacji.

CO NAS WYRÓŻNIA

Każdy klient i partner jest dla nas ważny, naszym priorytetem jest znalezienie  dla klienta najkorzystniejszej oferty przede wszystkim pod względem jakości jak i również ceny.

Sumienność, zaangażowanie oraz odpowiedzialność to gwarancja wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług.

Szanujemy czas naszych klientów, więc pracujemy mobilnie.

Zapewniamy naszym klientom wsparcie w całym okresie ubezpieczenia.

Skontaktujemy się z Tobą

Wybierz temat rozmowy:

Nasi Partnerzy